Cenik

Cenik

TEČAJI:

TEČAJ ”MALE ŠOLE” (2krat / teden, 15 ur) ………………………………….   120€

TEČAJ  po programu A (2krat/ teden, 20 ur)  ……………………………….  150€

Za tečajnike, ki so pri nas že obiskovali tečaj male šole je cena

”A tečaja”……………………………………………………………………………… 130€.

TEČAJ ”B-BH” (1krat/ teden, 15 ur)…………….…………………………………  120€

TEČAJ RALLY OBEDIENCE (1krat/ teden, 15ur) …………………..……….. 130€

nadaljevalni tečaj RALLY OBEDIENCE……………………………………….   110€

individualna ura šolanja …………………………………………………………..…    30€

letna članarina ……………………………………………………………………….…..    25€

Hoopers zacetni …. 1x/teden, 15ur …………………………………………130€

Hoopers nadaljevalni…. 1x/teden, 10ur …………………………………….90€

URBANČEK ………………………………………………………………………70,00€

IZPITI:

A izpit ………………………………………………………………..   52 €

BBH (brez knjižice)…………………………………………………  50 €

BBH (s knjižico) …………………………………………………….  52 €

RO izpit ………………………………………………………………. 50 €

Cene tečajev in izpitov so za nečlane 50% višje.

zadnja sprememba  4. 1. 2022

Cenik

TEČAJI:

TEČAJ ”MALE ŠOLE” (2krat / teden, 15 ur) ……  120€

TEČAJ  po programu A (2krat/ teden, 20 ur)  … 150€

Za tečajnike, ki so pri nas že obiskovali tečaj male šole je cena

”A tečaja” ……………………………………………….130€.

TEČAJ ”B-BH” (1krat/ teden, 15 ur)..  120€

TEČAJ RALLY OBEDIENCE (1krat/ teden, 15ur). 130€

nadaljevalni tečaj RALLY OBEDIENCE …………  110€

individualna ura šolanja …………………….…..……    30€

letna članarina ……………………………………………..    25

Hoopers zacetni …. 1x/teden, 15ur …………….130€

Hoopers nadaljevalni…. 1x/teden, 10ur …………90€

URBANČEK …………………………………………..70,0

IZPITI:

A izpit ……………………………..   52 €

BBH (brez knjižice)………………….…………  50 €

BBH (s knjižico) ………………………………………….  52 €

RO izpit ……………………………………………. 50 €

Cene tečajev in izpitov so za nečlane 50% višje.

zadnja sprememba  4. 1. 2022