JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Izpit ”A”

- izpit za psa spremljevalca
Vaje poslušnosti: (100 točk)
Vsaka posamezna vaja se začne in konča z osnovnim položajem (pes sedi ob vodniku). Na znak sodnika, vodnik prične  z vajami.
Sestava izpita in točke:
1.Vodenje na povodcu            20
2.Obnašanje psa v skupini ljudi  20
3.Sedi                                   20
4.Prostor in odpoklic                20
5.Odlaganje psa                      20
Skupaj                                 100

Za pozitivno oceno mora pes doseči najmanj 70% izpitnih točk. Starost psa za opravljanje izpita je najmanj 12 mesecev.

1.Vodljivost na povodcu  (20 točk)

Povelje: »poleg«
Vaja se prične z osnovnim položajem. Pes  je  pripet na ovratnici in mora na vodnikovo povelje le temu veselo slediti. Vodnik in pes morata narediti najmanj 40 do 50 korakov naravnost ,nakar se obrneta za 180 stopinj in nadaljujeta z izvajanjem vaje. Vodnik se mora vedno obrniti v levo okrog.Po 10 do 15 korakih nadaljujeta s tekom in počasno hojo. V vsaki vrsti gibanja morata opraviti vsaj 10 korakov. Po počasni hoji nadaljujeta vajo v normalni hoji pri čemer morata prikazati najmanj en obrat desno, en obrat levo in en obrat okrog in ustavljanje. Pes mora ves čas vaje hoditi z desno plečko ob vodnikovi levi nogi in pri tem ne sme ne prehitevati, zaostajati ali pa hoditi vstran.Povelje je dovoljeno na začetku vaje in pri spremembah tempa. Ko se vodnik ustavi ,se mora pes usesti.Vodnik lahko poveljuje “sedi” Vodnik mora ob ustavitvi mirno obstati in ne sme spreminjati osnovnega položaja; npr.ne sme psu stopiti bliže v primeru, da se je pes napačno usedel. Vrvico mora vodnik nositi v levi roki, ves čas izvajanja vaje mora biti vrvica ohlapna.
Ocenjevanje:
zaostajanje, prehitevanje, hoja preveč stran od vodnika in čakanje psa pri izvajanju obratov  po presoji sodnika.

2.Obnašanje psa v skupini oseb  (20 točk)

Povelje: “poleg”
Po končani vaji »vodenje psa na povodcu« gre vodnik s psom v skupino najmanj štirih oseb. Skupina  miruje in je postavljena v navidezni kvadrat v razmaku štirih  metrov . Vodnik gre skozi skupino , po 10 korakih se obrne , se vrne v skupino in se v skupini ustavi.  Na sodnikov znak se skupina vodniku in psu približa do razdalje enega metra , se ustavi in  miruje. Na sodnikov znak se osebe v skupini vrnejo na
svoje izhodiščne  točke in vodnik s psom zapusti skupino.Sodnik mora še posebej pozorno opazovati:obnašanje psa v skupini ( pes mora biti pozoren do vodnika)!
če pes pokaže agresivnost ali nesigurnost, ga  je sodnik dolžan diskvalificirati!

3.Sedenje z ustavljanjem  (20 točk)

Povelji: “poleg, sedi”
Vodnik stoji v osnovnem položaju. Na sodnikov znak gre vodnik z navezanim psom naprej, po 10 do 15 korakih se ustavi in poveljuje psu »sedi« Ko se pes usede,  ga odpne in se oddalji od psa 20 korakov, se ustavi, nato se obrne proti psu. Na sodnikov znak se vrne do psa in na ponoven  sodnikov znak  psa  pripne.
Ocenjevanje:
če pes obstoji ali se uleže, pa kljub temu ostane na mestu, mu odbijemo 7 točk! Delo psa brez veselja in počasno = ena ocena nižje!

4.Prostor in odpoklic: ( 20 točk)

Povelja: “poleg, prostor, sem”
Iz osnovnega položaja /vajo nadaljuje tam, kjer je zaključil vajo sedenja/ gre vodnik z navezanim psom 10 korakov, se ustavi in  poveljuje psu  »prostor«. Ko se pes uleže, odpne psa in se oddalji od psa 20 korakov, se ustavi in obrne proti psu.  Na znak sodnika vodnik pokliče psa. Pes mora veselo in hitro priteči k vodniku in se usesti tesno pred njim. Na vodnikovo povelje »poleg« mora pes hitro zavzeti  osnovni položaj ob vodnikovi levi nogi.Na sodnikov znak vodnik pripne psa .
Ocenjevanje:
pravilna hoja ob vodniku do povelja  za  uleganje!takojšnje in hitro uleganje na vodnikovo povelje, mirno ležanje do odpoklica in hitro prihajanje do! vodnika hitro in ravno usedanje pred vodnikom!hitro tesno in ravno usedanje ob vodniku!
Delo psa brez veselja in počasno = ena ocena nižje!
Neenakomeren tek do vodnika = ena ocena nižje!
Počasno prihajanje k vodniku  = dve ocene nižje!
v kolikor pes ob povelju za leganje obsedi ali obstoji, vendar ostane v tem položaju do odpoklica ,se mu odšteje 5 točk.

5. Odlaganje z motenjem  (20 točk)

Povelje »prostor«, »sedi«
Po prijavi sodniku sodnik pošlje enega od vodnikov na prej določeno mesto , kjer bo odložil psa. Ko pes in vodnik prideta do določenega mesta, se postavita v osnovni položaj Vodnik odpne psu povodec in psa pripne na že vnaprej pripravljen in pritrjen varovalni povodec, ki je dolg 2 metra. Varovalni povodec mora biti  trdno pritrjen na nepremično zadevo. Iz osnovnega položaja poveljuje vodnik psu prostor. Pri psu se ne sme puščati nobenih predmetov. Po odložitvi,odide vodnik na znak sodnika,v določeni smeri. Po najmanj 30 korakih se ustavi obrnjen stran od psa. Tako obrnjen (s hrbtom proti psu) ostane ves čas izvajanja vaje odlaganja. Pes mora v času izvajanja vaj poslušnosti od 1-4, mirno ležati na prostoru.
Na znak sodnika,odide vodnik k psu, se postavi na desno stran psa in na znak sodnika psu poveljuje »sedi«v osnovni položaj. Nato psu odpne varovalni  povodec in ga pripne na svoj povodec. Na znak sodnika zapusti prostor za odlaganje.Nemirnost vodnika ali pomoč pri odlaganju ni dovoljena.
Psice se odlagajo ločeno.
Ocenjevanje:
V kolikor pes nemirno leži, sedi ali vstane se to primerno oceni. Če se pes med odlaganje premakne več kot za dolžino telesa iz določenega mesta za odlaganje, je ocena vaje  nezadovoljiva.

(tekst je izvleček pravilnika KZS-Komisije za šolanje l.2008)

 
Domov Šolanje Osnovna šola Program ISP-A
Pasica
Pasica