JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Pogoji za udeležbo na izpitu nižje stopnje

Na dan prireditve mora pes doseči predpisano starost ali predpisan izpit. Pri tem ni izjem.
Starostna omejitev za pristop k izpitu:

 • izpit za psa spremljevalca  - oznaka ”izpit ”A”  12 mesecev
 • izpit za psa spremljevalca s preizkusom obnašanja v urbanem okolju in strokovni izpit za vodnika
  oznaka ”izpit ”B-BH” 14 mesecev
 • izpit za psa spremljevalca s preizkusom naravnih zasnov, poslušnosti in s preizkusom obnašanja v urbanem okolju - oznaka ”izpit ”C”  15 mesecev
 • izpit za psa sledarja - oznaka SLO-FH - opravljen B-BH - starost 20 mesecev.


Pri izpitih lahko sodelujejo vsi psi, ne glede na velikost, pasmo ali rodovnik.

 • Vodnik se lahko na isti dan udeleži le ene prireditve.
 • Na isti prireditvi lahko vodi največ dva psa.
 • Posamezni pes lahko na isti dan opravlja le en preizkus.
 • Ko pes uspešno opravi preizkus (izpit), sme opravljati naslednjo stopnjo izpita čez štiri tedne.
 • Ko pes doseže tretjo stopnjo IPO3, lahko vodnik sam odloči, kdaj se bo udeležil nadaljnjih  preizkusov.
 • Na vsaki stopnji se lahko izvede poljubno število preizkusov.
 • Pred vsakim prvim nastopajočim iz naslednje stopnje naj nastopi  zadnji udeleženec nižje stopnje.
 • Pes mora biti vedno predstavljen  po najvišjem programu (izpitu), izjema je le, kadar s preizkusom
  niso povezane kvalifikacije ali kadar se psov ne razvršča po doseženem rezultatu.
 • Ko posamezni pes  in njegov vodnik , opravita izpit B-BH, lahko drugi ožji družinski člani ali osebe, ki
 • živijo v istem gospodinjstvu kot  vodnik in pes, ponovno opravljajo z istim psom celoten izpit B-BH. S tem si pridobijo izkaznico z nazivom » vodnik psa spremljevalca«
 • oseba in pes  morata opraviti celoten izpit / test, vaje poslušnosti in urbano okolje/
 • izpit se lahko opravlja 4 tedne po že opravljenem izpitu z drugim članom gospodinjstva
 • izpit se normalno evidentira v uradni dokumentaciji Komisije za šolanje psov pri KZS
 • priloga izpitni dokumentaciji je fotokopija osebnega dokumenta iz katerega je razvidno, da oseba
 • živi na istem naslovu, kot pes in vodnik, ki sta že opravila izpit.
 • izpit se dokumentira  v delovno knjižico, ki jo pes že mora imeti, oziroma jo je dobil pri prvem
 • opravljanju izpita. Pod uradne zaznamke v delovni knjižici se vpiše » dne 00.00.00 je  - ime in
 • priimek vodnika  opravil  izpit B-BH, podpis uradujočega sodnika in žig organizatorja
 • ta ugodnost pri opravljanju izpitov, oziroma, da en pes lahko  opravlja večkrat isti izpit,  velja
 • izključno za opravljanje izpita B- BH.
 • Vrečka za iztrebke je obvezna v urbanem okolju IPS B-BH. V primeru, da vodnik nima vrečke
 • lahko sodnik vodnika in psa diskvalificira.
 • Na tekmovanju šolanih psov se lahko opravljalo vsi v Sloveniji veljavni izpiti šolanih psov / IPS in
 • IPO /, razen IPS B-BH . Če pes nima opravljenega IPS »B-BH«, se na tekmovanjih ravno tako ne
 • more opravljati izpita IPS«C«.

Goneče psice smejo vedno nastopati, potrebno pa je, da so nameščene stran od ostalih udeležencev.
V disciplini A  -  nastopajo, kakor je navedeno v časovnem razporedu, v ostalih disciplinah pa na koncu
prireditve.
Breje in doječe psice ne smejo nastopati.
Bolne živali in tiste, pri katerih se sumi, da so okužene, so izključene iz vseh prireditev.

 

Oprema psa

Pes mora imeti neprestano na sebi ohlapno kovinsko ovratnico, ki ni naravnana na zateg. Dodatne
ovratnice, kakor tudi usnjene ovratnice, ovratnice proti mrčesu, itd..niso dovoljene v času preizkusa.
Prepovedana je uporaba električnih ovratnic in bodečih ovratnic.
Vodnik mora imeti ves čas preizkusa pri sebi povodec.
Povodec lahko vodnik nosi tako, da psu ni viden ali pa obešenega z leve na desno, navzdol preko
ramen.V času preizkusa, vodnik ne sme nositi dodatnih torbic ali nahrbtnikov.
V času preizkusa vodnik ne sme nositi dodatnih torbic ali nahrbtnikov, pri sebi pa prav tako nesme nositi
predmetov za motivacijo.
Pri sledenju  mora biti sledni povodec dolg 10 metrov/ brez vozlov , trakov , itd/. Pes lahko sledi pripet na
oprsnico (dovoljena je klasična oprsnica ali opasnica (bočer), brez dodatnih pasov) ali ovratnico.Če pes
sledi na oprsnici, na sebi ne sme imeti ovratnice in obratno. Nošenje obeh rekvizitov, pomeni
diskvalifikacijo psa in vodnika.

Izvedba posameznih  delov izpita

Vodniki vaje poslušnosti opravljajo v paru.V kolikor je število neparno, lahko delajo v trojki, oziroma
mora organizator preskrbeti rezervnega psa. En vodnik s psom  opravlja vaje poslušnosti, drugi  pes
opravlja vajo odlaganja.


Glasovna povelja so normalno izrečene, kratke posamezne besede.Uporablja se lahko katerikoli jezik,
vendar pa mora biti za isto dejanje uporabljena ista beseda. V kolikor pes še po tretji ponovitvi
povelja vaje ne izvede, se vajo prekine brez ocene. Pri odpoklicu se lahko namesto povelja ” sem ”
uporabi ime psa. Uporaba imena sočasno s poveljem ” sem ” pa velja kot dvojno povelje.

Obrat levo-okrog lahko vodnik izvede na dva načina, vendar mora biti obrat vodnika vedno levo krog.
Pes pri obratu lahko obkroži ali pa ostane ob levi nogi tako, da se zasuče z vodnikom.

Pri vodenju psa, mora biti povodec v levi roki vodnika.

Pri prijavi na izpit mora biti pes v osnovnem položaju. Po končanih vajah se vodnika s psom  odjavita pri
sodniku. Tudi pri odjavi mora biti pes v osnovnem položaju.

V kolikor v isti stopnji nastopa več udeležencev, je potrebno vrstni red določiti z žrebom.

Vsaka vaja poslušnosti se začne in konča z osnovnim položajem. Pes mora sedeti ob vodnikovi levi
nogi s svojo desno plečko poravnan z vodnikovim kolenom. Vodnik lahko pred začetkom vsake vaje
zavzame osnovni položaj le enkrat. Vodnik mora športno stati  v osnovnem položaju. Razkoračen
položaj ni dovoljen. Končni položaj zadnje izvedene vaje je lahko tudi začetni položaj nove vaje.
Dodatna povelja s telesom niso dovoljena. V kolikor jih vodnik uporabi, se mu zato odšteje ustrezno
število točk.Vodenje s pomočjo igračk ali drugih pripomočkov za spodbujanje nagonov ni dovoljeno.
V kolikor vodnik zaradi invalidnosti ne more izvesti vaj pravilno, mora pred izvajanjem izpita s tem
dejstvom seznaniti uradujočega sodnika.V kolikor vodnik psa zaradi invalidnosti ne more psa voditi ob
levi nogi, je dovoljeno vodenje ob desni nogi.

Sodnik da znak za začetek posamezne vaje, vse ostale elemente, kot so: obrati, ustavljanje,
sprememba tempa, izvede vodnik samostojno. Vodnik lahko zaprosi sodnika, da ga vodi v vseh
elementih izvajanja izpita/velja za izpite A do C /.Strokovno usposobljena oseba v društvu, lahko vodi
vodnika v vseh elementih izvajanja izpita /velja za izpite A do C, razen na tekmovanju /.

Kratka pohvala psa je dovoljena po koncu vsake vaje, ko je pes že v osnovnem položaju. Po pohvali
lahko vodnik zavzame nov osnovni položaj.V vsakem primeru mora med  pohvalo in nadaljevanjem
dela preteči očiten časoven zamik  (približno 3 sekunde ).

 

(tekst je izvleček pravilnika KZS-Komisije za šolanje l.2008)

 
Domov Šolanje Splošna določila KZS
Pasica
Pasica